Mina utgivna böcker

img_4492Efter att vi adopterade vår son från Kenya blev avsakanaden av böcker angående adopition, väldigt tydlig för oss. Till att börja med hittade vi ingen ”mina första år-bok” och jag bestämde mig för att ge ut en på egen hand. Jag fick hjälp av illustratören Ellen Sundqvist, och kort därefter hade vi gett ut vår första bok. Något år senare när vi väntade på dottern så började sonen berätta om en liten låtsaskompis han hade. Hon var blå, rund, hade masssor av flätor och ett väldigt humör. Både när hon var glad och när hon var ledsen. Den lilla flickan hette Lilla Quains och blev starten på min nästa bok.
Böckerna är utgivna via IDUS FÖRLAG http://www.idusforlag.se

                     Lilla Quains får en storebror                       Fantastiska Jag 

Lilla Quains berör ämnen som #olika #mångfald #annanhudfärgänsinaföräldrar #syskonkärlek med flera, vilket är ämnen som enligt mig många gånger saknas i barnlitteraturen. Den passar barn från ca 3 år och kan läsas en bra bit upp i skolåldern. För att man ska få ut så mycket som möjligt av boken har jag också gjort ett arbetesmaterial som passar förskola och lägre åldrar i skolan som man kan ha som underlag för tex ett boksamtal.

img_4484

Länkar till recensioner av böckerna

http://www.lararnasnyheter.se/forskolan/2014/10/12/halla-dar

http://www.barnboksprat.se/2014/03/30/lilla-quains-far-en-storebror/

https://familjendj.wordpress.com/2016/03/23/507/

http://www.idusforlag.se/fantastiska_jag

https://familjendj.wordpress.com/2016/10/31/fantastiska-jag/

http://vartfanarstorken.blogspot.se/2015/05/jordens-gulligaste-fylla-i-bok.html

Vill du veta mer om böckerna eller kanske beställa en bok, kontakta mig

lindamjolner@hotmail.com eller skicka en kommentar via formuläret nedan

 

Utdrag ur arbetsmaterialet till ”Lilla Quains får en storebror”

Pedagogens viktiga uppdrag

Alla vill vi känna oss respekterade och älskade för den vi är. Vi vill känna att vi passar in i gruppen och att vi inte behöver förändra oss för andras skull. Särskilt barn har ett behov av att kunna identifiera sig tillsammans med andra barn och hitta likheter och olikheter hos kompisarna. Vi pedagoger har en viktig och ärofylld uppgift, då vi finns sida vid sida med barnen när de utvecklar sina personligheter. Som lärare/förskollärare har vi det stora privilegiet att kunna skapa tillfällen där olikheter synliggörs i verksamheten. Tillsammans med barnen kan vi hitta sätt att visa förståelse och tolerans inför varandra. Varje barn är unikt. Genom att uppmuntra och motivera dem till att våga vara sig själva, hjälper vi dem att stärka sin självkänsla och vara stolta över den de är….

...Jag tänker att främlingsfientlighet många gånger handlar om rädsla för det okända och det som är annorlunda. Det är därför vårt ansvar och vår plikt som pedagoger att spegla barnens olikheter samt visa på hur dessa berikar oss. Det är också vår skyldighet att arbeta mot målen som så vackert beskrivs i vår läroplan under kapitlet

”Förståelse och medmänsklighet” Förskolan ska ta till vara och utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla och social handlingsberedskap, så att solidaritet och tolerans tidigt grundläggs. Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Verksamheten ska präglas av omsorg om individens välbefinnande och utveckling. Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. Barns behov av att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor med andra ska stödjas. Den växande rörligheten över nationsgränserna skapar en kulturell mångfald i förskolan, som ger barnen möjligheter att grundlägga respekt och aktning för varje människa oavsett bakgrund.(Lpfö 98 reviderad vers)

Hela materialet laddar du ner (gratis) här:

Klicka för att komma åt arbetsmaterial_lillaquains_140924.pdf

Annons